Chodník na Pasekách – Bystřice nad Olší

Zpevněné plochy a park u Domova Sosna – Třinec, Dolní Lištná

Přístupové chodníky ke vchodům do bytových domů – Třinec, Terasa

Chodník – Třinec, Nebory

Zpevněná plocha kolem bazénu – Bystřice nad Olší